Schizofrenie en antipsychotica, een interactieve benadering


Auteur: Jan Willem Louwerens

Cd-rom, geproduceerd door Noordland producties en Deks multimedia in samenwerking met Organon Nederland bv en Janssen Cilag B.V.

Op deze site kunt u een indruk krijgen van de inhoud van
de Cd-rom.

Wilt u de laatste update's, maak dan gebruik van de mailinglist

Deze Cd-rom gaat vooral over de werking van antipsychotica en de farmacotherapie van schizofrenie. Het doel van de Cd-rom is het inzicht in de betrokken anatomie, fysiologie en psychopathologie te vergroten. Het is een middel om presentaties en publicaties over onderzoeksresultaten beter te kunnen interpreteren.

De Cd-rom bevat een interpretatie van de auteur van wetenschappelijk gestaafde informatie. Voor een deel is deze interpretatie uitgedrukt in modellen, met als doel de beeldvorming over de gepresenteerde inzichten bij de gebruiker te bevorderen. De Cd-rom bevat als belangrijkste onderdelen:

illustraties van symptomen van schizofrenie, op basis van de beschrijvingen in symptoomschalen als de PANSS
een gereduceerd model van een mogelijk werkingsmechanisme van antipsychotica, in de vorm van een interactieve computer-animatie
diverse anatomische afbeeldingen van de hersengebieden, die bij de werking van antipsychotica een rol spelen. De positie van deze gebieden in de hersenen kan ook interactief bekeken worden.
cognitieve functietesten, die bij het onderzoek van schizofrenie en de werking toegepast worden. Deze testen kan u zelf uitproberen.
illustraties van de typische bijwerkingen van antipsychotica
een behandelprotocol voor de behandeling van schizofrenie met antipsychotica

"Wie een model voor waar aanneemt heeft een waan i.p.v. een
theorie."
Stelling uit proefschrift R.Bruggeman, 2001.

De Cd-rom is opgebouwd rond de hersengebieden, die voor de werking van antipsychotica de belangrijkste plaats innemen.